در این دوره چه آموزش داده می شود؟

درس مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management، به جنبه‌های انسانی در محیط کار و فعالیت‌های مرتبط با انسان‌ها می‌پردازد که یکی از ارزشمندترین منابع سازمانی است.

اهداف آموزش

برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن هتل مشخص می کند که برای نیل به اهداف، به چه تعداد پرسنل (با توجه به تخصص و مهارت ) نیاز است. یکی از موثرترین راهها جهت دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط کنونی، کارآمدتر کردن کارکنان هتلها از طریق بهبود و بهسازی آنان است.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نیز فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده.

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

این دوره توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.