در این دوره چه آموزش داده می شود؟

در دنیای امروزی، فروش و بازاریابی در هتل و پارامترهای مربوط به آن‌ها، دارای متدها، تعاریف و ویژگی‌های دانش محور و مدرنی است که کسب آگاهی نسبت به آن‌ها، سبب می‌شود که معایب و چالش‌های مربوط به آن را بشناسیم و در راستای رفع مشکلات و پیشرفت دائمی در فروش و بازاریابی اقدام نماییم و به عبارت کلی بر فرآیند فروش و بازاریابی، تسلط داشته باشیم.

مهمترین عناوین این دوره

مهمترین مباحث مدیریت عملیاتی فروش و بازاریابی حرفه‌ای در هتل به زبان ساده و با طرح مثال‌های کاربردی عنوان شده است.

  • انتخاب کانالهای جذب و حفظ صحیح مشتری
  • نحوه برقراری تماس اثربخش
  • چگونگی کشف نیازهای مشتری
  • روش معرفی جذاب
  • تکنیک‌های پاسخگویی به ایرادات
  • و…

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

این دوره در هتل توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.