معرفی دورۀ مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

دوره «مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری» با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت، بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقه‌مندان به آشنایی با این حوزه هستند.

مجموع مدت دوره آموزشی کوتاه‌مدت «مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری»، ۱۸۴ ساعت شامل ۱۲۸ ساعت آموزش نظری و ۵۶ ساعت آموزش عملی است. ۳۰ ساعت از آموزش‌های عملی دوره، با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه در محل تأسیسات گردشگری در حال بهره‌برداری برگزار میشود، به گونه‌ای که از ۳۰ ساعت آموزش عملی، برگزاری حداقل یک جلسه در مراکز سرگرمی تفریحی، یک جلسه در واحدهای اقامتی و یک جلسه در واحدهای پذیرایی است. اعتبار گواهینامه این دوره را از تاریخ صدور به مدت ۵ سال اعلام کرد و تاکید کرد: ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت، در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری شرکت کنند. گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دوره‌های مدیریت تخصصی تاسیسات گردشگری الزامی است. لازمه صدور گواهینامه رسمی، گذراندن موفقیت آمیز این دوره است.

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای دوره مدیریت پذیرش، دیپلم می باشد.

اهم موارد آموزشی در این دوره

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره مدیریت مراسم و تشریفات توسط آموزشگاه هتلداری کلید طلایی برگزار می شود.