دوره مدیریت مراسم و تشریفات توسط آموزشگاه هتلداری کلید طلایی برگزار می شود.

اهم موارد آموزشی در این دوره

  • خدمات خوردنی و نوشیدنی : مشخصات و وظایف پرسنل خدمات خوردنی و نوشیدنی، هنر تا زدن دستمال سفره و پذیرایی چای و قهوه
  • قواعد اصلی سرویس : تجهیزات سرویس نوشیدنی ها، مفهوم، اهمیت و انواع سرویس (سرویس فرانسوی , انگلیسی, روسی , آمریکایی, ترکی و …) و استانداردهای سرویس
  • اصول منو نویسی : منو شناسی، منو خوانی، پذیره و رزرواسیون
  • برتری مدیریت : مدیریت منابع انسانی، سبکهای برتری مدیریت، متدهای اجرایی،  سبکهای رهبری
  • قواعد تشریفات در مراسم رسمی
  • مدیریت ارتباط با مشتری (ارتباط صحیح با مشتری )
  • آداب معاشرت در تلفن
  • قواعد مکاتبات
  • قواعد میز غذاخوری
  • پوشش متناسب با زمان و مکان

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره مدیریت مراسم و تشریفات توسط آموزشگاه هتلداری کلید طلایی برگزار می شود.