در این دوره چه آموزش داده می شود؟

در دوره با وظایف کارکنان واحد حفاظت، حراست و نگهبانی هتل ها آشنا میشوید.
کارکنان حراست مسئولیت برقراری و حفظ امنیت میهمانان و همکاران و حراست از اموال هتل، پاسخگویی به سوالات میهمانان و رهگذران در مورد خدمات و محصولات ارائه شده در هتل مطابق استانداردهای آموزش داده شده و انتقال چمدان میهمانان را دارا می باشد.

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این دوره، دیپلم می باشد.

دوره مدیریت حفاظت و حراست هتل توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.