تصاویر کلاس های آموزشی سال 1400 ; گالری تصاویر از فراگیران دوره های آموزشی برگزار شده توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی رامسر در سال 1400

دوره آموزش کافی شاپ خراد 1400

دوره حرفه ای کافی شاپ تیر 1400

دوره حرفه ای کافی شاپ - آبان 1400

دوره الگوهای رفتاری - آذر 1400