در این دوره چه آموزش داده می شود؟

دوره مدیریت عمومی هتلداری (جامع ترین دوره هتلداری) ; مدیریت در هتل و میهمان نوازی بر رضایت، امنیت و راحتی مشتری تمرکز دارد و تلاش می کند با ارائه خدمات مناسب وفاداری در مشتری ایجاد کند.

فراگیران این دوره آموزشی در کنار فراگرفتن اصول و مبانی هتلداری از فرصت دستیابی به تجربیات اساتید دوره بهرمند می شوند. در همین راستا مرکز آموزش هتلداری کلید طلایی در رشته ی مدیریت هتلداری هنرجو می پذیرد.

سرفصل های آموزشی

  • شناخت هتل و خدمات پشتیبان
  • مدیریت و سرپرستی در هتل
  • شناخت صنعت گردشگری
  • مهارت های فردی و ارتباطی
  • قوانین، مقررات و ضوابط هتلداری
  • مدیریت و کیفیت بازاریابی در هتل
  • و…

حداقل مدرک تحصیلی

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.

دوره مدیریت عمومی هتلداری توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی برگزار می شود.