آموزش الگوهای رفتاری
تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

دوشنبه - 1400/09/22

تاریخ پایان

10:00 ق.ظ

دوشنبه - 1400/09/22

آدرس

رامسر، هتل کیمیا

برگزاری دوره آموزش الگوهای رفتاری در واحد های اقامتی توسط شرکت خدمات هتل داری و گردشگری کلید طلایی ; بخشی از آموزش دوره را میتوانید از قسمت فایل های آموزشی مطالعه کنید