دوره مدیریت تاسیسات گردشگری
تاریخ شروع

1:00 ب.ظ

یکشنبه - 1400/11/24

تاریخ پایان

10:00 ق.ظ

یکشنبه - 1400/11/24

آدرس

رامسر، میدان سیمرغ، موسسه کلید طلایی

شروع دوره مدیریت تاسیسات گردشگری

 

فراگیران گرامی، روزهای کلاس مدیریت تاسیسات گردشگری:

یکشنبه و چهارشنبه

تاریخ شروع کلاس 24 بهمن ماه

ساعت حضور در کلاس:
10 الی 13