بازدید دوره فینگرفود
تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

دوشنبه - 1398/09/25

تاریخ پایان

2:00 ب.ظ

دوشنبه - 1398/09/25

آدرس

رامسر، میدان سیمرغ، شرکت کلید طلایی

بازدید مسئولین محترم گردشگری – دوره فینگرفود