بازدید از هتل کوثر
تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1396/07/05

تاریخ پایان

1:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1396/07/05

آدرس

رامسر، سه راه سادات شهر، هتل آپارتمان کوثر رامسر

بازدید به همراه فراگیران از هتل کوثر – دوره مدیریت عمومی هتل | دوره هتلداری – شرکت هتلداری کلید طلایی