بازدید از هتل رامسر
تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

شنبه - 1396/07/08

تاریخ پایان

1:00 ب.ظ

شنبه - 1396/07/08

آدرس

رامسر، هتل رامسر

بازدید فراگیران دوره مدیریت عمومی هتل | دوره هتلداری از هتل رامسر – شرکت هتلداری کلید طلایی