افتتاحیه مجتمع اقامتی سران
تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

یکشنبه - 1397/12/05

تاریخ پایان

1:00 ب.ظ

یکشنبه - 1397/12/05

آدرس

رامسر، چهارصد دستگاه

مجتمع اقامتی سران – بازسازی، راه اندازی و تجهیز توسط شرکت هتلداری کلید طلایی (افتتاحیه مجتمع)