شرکت هتلداری کلید طلایی در خصوص آموزش دوره های ذیل، موفق به کسب مجوزهای آموزشی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردیده است.

مدیریت تأسیسات گردشگری (مدیریت عمومی هتل)

مدیریت و نظارت بر بخش پذیرایی میهمان در هتل

مدیریت نوشیدنی ها

رزرواسیون هتل

آشپزی ملل

کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه

آشپزی عمومی

فروش و بازاریابی در هتل

قنادی تخصصی

روابط عمومی در هتل

مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

مدیریت منابع انسانی در هتل

مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

اصول حفاظت و نگهبانی در هتل

مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه در هتل

ایمنی و بهداشت در هتل

مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداری و خانه داری در هتل

قوانین، مقررات و ضوابط هتلداری

دوره آموزش فینگرفود و فست فود (پیتزا – پاستا)

دوره آموزش کیک های حرفه ای

کارکنان اقامتگاه بوم گردی

مدیریت تخصصی هتل

 • مدیریت تأسیسات گردشگری (مدیریت عمومی هتل)
 • مدیریت نوشیدنی ها
 • مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل
 • مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه در هتل
 • آشپزی عمومی
 • قوانین، مقررات و ضوابط هتلداری
 • مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداری و خانه داری
 • مدیریت تشریفات و مراسم در هتل
 • آشپزی ملل
 • ایمنی و بهداشت در هتل
 • رزرواسیون هتل
 • کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه
 • روابط عمومی در هتل
 • مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان هتل
 • قنادی تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی در هتل
 • فروش و بازاریابی در هتل
 • اصول حفاظت و نگهبانی در هتل
 • دوره آموزش فینگرفود و فست فود (پیتزا - پاستا)
 • دوره آموزش کیک های حرفه ای
 • کارکنان اقامتگاه بوم گردی
 • مدیریت تخصصی هتل