بخشی از منوی دوره ی آشپزی:

  1. کباب ها
  2. خورشت ها
  3. پلو ها
  4. ته چین
  5. غذای اقوام
  6. سه آیتم ویژه آشپزی ملل