هنرجویان شرکت کلیدطلایی سال97; گالری تصاویر از فراگیران دوره های آموزشی برگزار شده توسط شرکت هتلداری و گردشگری کلید طلایی رامسر در سال 97

دوره کافی شاپ بهمن 97

دوره خانه داری آبان97

دوره مدیریت عمومی مهر97

دوره توانمند سازی عوامل اجرایی خانه مسافر اسفند97

دوره مدیریت نوشیدنی ها مرداد97